logoprawia
Creative Commons Deed

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 2.0 Polska

Wolno:

  • kopiować, rozpowszechniać, odtwarzać i wykonywać utwór
  • tworzyć utwory zależne

Na następujących warunkach:

by
Uznanie autorstwa. Należy zamieścić informację o autorze utworu.
nc
Użycie niekomercyjne. Nie wolno używać tego utworu do celów komercyjnych.
sa
Na tych samych warunkach. Jeśli zmienia się lub przekształca niniejszy utwór, lub tworzy inny na jego podstawie, można rozpowszechniać powstały w ten sposób nowy utwór tylko na podstawie takiej samej licencji.
  • W celu ponownego użycia utworu lub rozpowszechniania utworu należy wyjaśnić innym warunki licencji, na której udostępnia się utwór.
  • Każdy z tych warunków może zostać uchylony, jeśli uzyska się zezwolenie właściciela praw autorskich.

Powyższe postanowienia w żaden sposób nie naruszają uprawnień wynikających z dozwolonego użytku ani żadnych innych praw.

Ten tekst to przystępne podsumowanie Tekstu prawnego (pełna licencja).

Klauzula ograniczenia odpowiedzialności