Klauzula ograniczenia odpowiedzialności

Commons Deed nie jest licencją. To jedynie przystępne podsumowanie Tekstu Prawnego (pełnego tekstu licencji), które przedstawia kluczowe warunki licencji w sposób zrozumiały dla zwykłego czytelnika. Potraktujcie to jak przyjazny dla użytkownika interfejs do Tekstu Prawnego. Niniejszy Commons Deed nie ma mocy prawnej, a jego sformułowania nie występują we właściwej licencji.

Creative Commons nie jest firmą prawniczą i nie świadczy usług prawnych. Rozpowszechnianie, publikowanie lub tworzenie odnośników do niniejszego Commons Deed nie tworzy stosunku prawnego „adwokat-klient”.

Zamknij okno