+ + Powrót + +

Mieczysław Cenin, Zdzisław Słowiński
Prawia - mit dziejotwórczy. Systemowa teoria kultury.
 
Wstęp
Część I Kultura okaleczona
Rozdział 1 Patologia normalności
1.1 Zakodowane niewolnictwo
1.2 Uzależnienie psychiczne
1.3 Machina normalizacji
Rozdział 2 Religia. Wzniosłość i sprzeniewierzenie
2.1 Religia: definicje i funkcje
2.2 Wybrane koncepcje teoretyczne
2.3 Religia w praktyce społecznej
2.4 Patologia religii
2.5 Kler ? wymuszona niedojrzałość i zakazane związki
2.6 Warianty i lternatywy
2.7 Konkluzja
Część II Systemowa teoria kultury
Rozdział 3 Zarys systemowej teorii kultury
3.1 Wszystko Co Jest
3.2 Czym jest rozwój?
3.3 Kultura i wszechświat
3.4 Człowiek w systemie kultury
3.5 Przepływ informacji w systemie kulturowym
3.6 Duchowość
3.7 Typy kultur
Rozdział 4 Paradygmat i metodologia systemowej teorii kultury
4.1 Systemowa metodologia kultury ? ontologia czy epistemologia
4.2 Szansa dla systemowego myślenia
4.3 Paradygmat mitu
4.4 Czy prawia jest prawdziwa?
Część III Mit dziejotwórczy
Rozdział 5 Filozoficzne podstawy mitu dziejotwórczego
5.1 Słowiańska kosmologia i filozofia
5.2 Z filozofii Wschodu
5.3 Starożytna filozofia Zachodu
5.4 Z filozofii XX wieku
Rozdział 6 Psychologiczne źródła prawii
6.1 Z historii psychologii
6.2 Modele procesu psychicznego
6.3 Ze współczesnych tendencji
6.4 Mit w psychologii i naukach o kulturze
Rozdział 7 Świat i Człowiek
7.1 Kosmos i mikrokosmos
7.2 Człowiek: kim jest?
7.3 Człowiek w kulturze i kultura w człowieku
Rozdział 8 Życie i osobowość w systemie
8.1 Organizm, ciało i temperament
8.2 Psychologia tworzenia dziejów
Rozdział 9 Społeczne źródła prawii ? socjologia
9.1 Wiedza społeczna
9.2 Nowożytne szkoły socjologiczne
9.3 Socjotechnika
9.4 Perspektywa humanistyczna i systemowa
9.5 Naukowa socjologia i teoria społeczeństwa
9.6 Socjologia kulturalistyczna
Rozdział 10 Społeczeństwo i cywilizacja
10.1 Narodziny społeczeństwa i cywilizacji
10.2 Systemy społeczne
10.3 Strategia życiowa
10.4 Społeczeństwo jako podmiot cywilizacji
10.5 Odtwarzanie systemu kultury
10.6 Program cywilizacji
10.7 Mit ? prognozowanie kształtu przyszłości
Część IV Kultura jutra
Rozdział 11 Jak żyć
11.1 Miejmy marzenia
11.2 Stawiajmy na jakość życia
11.3 Żyjmy w zgodzie z naturą
11.4 Zawrzyjmy sojusz logiki z intuicją
11.5 Bądźmy dojrzali
11.6 Stwórzmy rząd dusz
11.7 Odnajdźmy pełnię dnia powszedniego
11.8 Stwórzmy warunki pomyślności życiowej
11.9 Celebrujmy codzienność
Rozdział 12 Transformacja
12.1 Pojęcie transformacji kulturowej
12.2 Transformacja duchowa
12.3 Tylko bez resentymentów. Przebudowa systemów społecznych
12.4 System prawny
12.5 Księgowość cywilizacji
Shrnutí
Skorowidz rzeczowy

+ + Powrót + +