prawia.org TEORIA KULTURY
KULTURA JUTRA

Po kilku latch działania serwisu Prawia ukazała się Książka dokumentująca dorobek zarówno serisu oraz wcześniejszych prac, które były podstawami serwisu. Wersje robocze treści serwisu są już nieaktualne.
Najważniejszy rozdział książki jest dostępny na licencji CC, a reszta książki jest zaprezebtowana w postaci spisu rozdziałów.
Cała książka jest dostępna w bibliotekach naukowych, które otrzymują obowiązkowe egzelarze wszystkich publikacji.

Projekt prawia.org został zamknięty. Kilka osób zaanażowanych w projekcie poszło swoimi drogami.
Serwis prawia.org będzie jeszcze utrzymywany przez kilka lat, aby dawni czytelnicy Serwisu, którzy nie zdołali zdobyć książkowej wersji Prawii mogli mieć możliwość przeczytać jeden rozdział i na podstawienie niego rozwijać zasygnalizowane tam pomysły we własne idee. Dlatego rozdział ten jest opublikowany na niekomecyjnej licencjii CC.


Licencja Creative Commons Więcej na temat licencji Licencja Creative Commons